„Smartphone-ul îmi facilitează procesul de învățare și mă ajută să mă implic în activitățile care mă pasionează. E incredibil câte am reușit cu un simplu iPhone.”

Delia Elena 19 ani

Asociaţia pentru Dezvoltare Urbană (ADU) este o organizaţie non-guvernamentală fondată în 2009, ale cărei obiective vizează derularea de proiecte în domeniile cultură, educație și mediu. În ceea ce privește nevoile din spațiile educativ și cultural, ADU răspunde dorinței de cunoaștere a oamenilor prin oferirea șanselor egale de dezvoltare persoanelor cu dizabilități. https://www.procivic.ro/ro/acasa/

În acest sens, am desfășurat o serie de proiecte; pentru a oferi persoanelor cu dizabilități bucuria prilejuită de artă, am implementat proiectul Simte Arta (2011-2013). În cadrul proiectului au fost organizate vizite gratuite la muzeele partenere (cu ghidaj specializat) şi diverse ateliere, au fost introduse în muzee echipamente şi servicii specifice pentru persoanele cu dizabilităţi, iar colecţiile muzeale au fost îmbunătăţite cu materiale şi exponate adaptate pentru deficienţe senzoriale. https://tactileimages.org/

Pentru deficienții de vedere, dezvoltăm aplicația Touching AI pentru iPad și iPhone, care le va îmbunătăți modul de învățare. Aplicația presupune o enciclopedie digitală pentru nevăzători, cu imagini şi piste audio, folosind tehnologie asistivă şi e-learning. De asemenea, am dotat cu tablete iPad cinci școli speciale pentru deficienți de vedere, prin proiectul Pas de Elefant, cu 1234 beneficiari. http://thats.wiki.procivic.ro/ro/acasa/